ameliyat hizmetleri nedir
ameliyat hizmetleri bölümü hakkında bilgi

ameliyat hizmetleri bölümü


Ameliyathane hizmetleri programında önlisans düzeyinde 2 yıl süreli eğitim
verilmektedir.
Eğitim süresince Ameliyathane Teknolojisi Anatomi Fizyoloji Davranış Bilimleri
Enfeksiyon Hastalıkları İlkyardım Terminoloji Türk Dili Atatürk İlke ve
İnkılapları Tarihi Yabancı Dil Sterilizasyon Kişilerarası İlişkiler Cerrahi Hastalıkları Bilgisi Ameliyathane Uygulamaları Anesteziye Giriş Hastane İdaresi ENF Temel Bilgiler Bilimi dersleri okutulmaktadır.
Ayrıca Kamu veya Özel hastanelerin ameliyathanelerinde I. Sınıfta 20 gün II. Sınıfta 40 gün staj yapma zorunluluğu vardır.

Mesleğin eğitimine girebilmek için
Lise veya dengi okul mezunu olmak
Meslek liselerinin “Yaşlı Hizmetleri Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Acil Tıp
Teknisyenliği ile İlkyardım ve Acil Bakım Teknisyenliği” bölümlerinden mezun
olanlar alanından mezun olanlar “Ameliyathane Hizmetleri” önlisans programına
sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları okul türleri
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate
alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler..
Eğitimi başarı ile tamamlayanlara önlisans diploması ve Ameliyathane Hizmetleri
Teknikeri ünvanı veriliR.

Ameliyat hizmetleri Benzer Meslekler;
Cerrahi Teknikeri
Acil Tıp Teknikeri