Yükleniyor..

Etiketlenen Kullanıcılar 1. #1
  RÜTBESİZ

  Status
  Offline
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2012
  Mesajlar
  2.916
  Konular
  1298
  Ettiği Teşekkür
  166
  126 mesaja 178 teşekkür aldı
  Mentioned
  4 Post(s)
  Etiketler
  20 Konuda Etiketlendi
  Tecrübe Puanı
  71

  Ödüller Vitrini

  Ozanlarımız ve Hayatları

  Âşık ŞENLİK


  Âşık Şenlik 1853 yılının yaz aylarında Ardahan iline bağlı Çıldır ilçesinin Suhara köyünde dünyaya geldi. Babası Molla Kadir ağa annesi Zeliha hanımdır. Asıl adı Hasan olup şiirlerinde Âşık Şenlik ve Sefil Şenlik mahlaslarını kullanmıştır. Kuzey Azerbaycan Borça’lı bölgesinde Şemsettin hanlığına bağlı olarak yaşayan Karapapak boyundandır. Bu bölge 1828 yılında yapılan Türkmençay anlaşmasıyla Rusya’ya bırakıldı; Karapapaklar da Çıldır ve civarına göç ettiler. Aşık Şenlik’in dedeleri de on beş aile ile birlikte gelip Çıldır’ın Karasu bölgesine yerleştiler.
  Çocukluğunda çiftçilik ve hayvancıkla uğraşan Şenlik gençliğinde de avcılığa merak sardı. Bir gün avlanmak için gittiği yerde yağmura yakalandı ve ıslanmamak için bir ot yığınına girdi. Yağmurun dinmesini beklerken de uykuya daldı. Kendisini arayan köylüler tarafından aradan iki gün geçtikten sonra bulundu. Şenlik bitkin bir haldeydi. Eve getirerek yatağa yatırdılar. Bir süre hiç kimseyle konuşmadan hasta yatan Şenlik’i köylüler ziyarete geldiler. İçlerinde köy imamı da vardı. Durumunu soran köylülere;

  Yığılın ahbaplar yâren yoldaşlar
  Bir sağalmaz derde düştüm bu gece
  Hikmet-i pir ile ab-ı zülâlden
  Kevser bulağından içtim bu gece

  Kudret mektebinde verdiler dersi Zahirde göründü arş ile kürsî Hıfzımda zapt oldu Arabî Farsî Lügat-i imranı seçtim bu gece

  diyerek rüyasında bade içtiğini Şenlik mahlasıyla birlikte âşıklık dersi aldığını Arapça ve Farsça öğrendiğini ayrıca tanrının cemâlini gördüğünü söyledi. Bundan sonrası Âşık Şenlik için yeni bir dönemdi. Söylediği şiirler dilden dile yayılıyor şöhreti günden güne artıyor halk arasında çok seviliyordu. En ünlü beylerin ağaların; kısaca bulunduğu tüm toplantıların baş konuğuydu.
  19 yaşında dönemin önde gelen âşıklarından olan Âşık Nuri'den saz dersleri aldı. Kars Ahıska Borçalı Tiflis ve Revan'ı dolaştı. Çağının ünlü ozanlarından Feryadi Mazlumi Sümmani Aşık Abbas ve İzani ile deyişmeler - atışmalar yaptı. Bu atışmaların çoğunda da doğaçlamadaki üstün yeteneğiyle rakiplerini mat etti. Kendisini en çok zorlayan ozan yakın arkadaşı Sümmani oldu.

  Şenlik’le Sümmani bir kardeş gibi yaşadılar. Söylentiye göre bir atışmalarında her ikisi de uzun süre çaba harcayıp iyice yoruldular. Ancak atışmayı kesmek istemiyorlardı. Şenlik'in annesi içeri girdi her ikisine de kardeşsiniz anlamına gelmesi için göğüslerini göstererek atışmayı bitirdi.

  Şenlik âşıklığının yanı sıra haksızın karşısında haklının yanında olan çok cesur biriydi. 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşının olduğu dönemde yöredeki milis kuvvetlerinin yanında yer aldı. Yazdığı kahramanlık destanlarıyla ve koçaklamalarıyla onlara moral verdi bir bakıma direnç kaynağı oldu.

  1913 yılında Revan hanlarından birinin düğünü vardı. Geleneklere göre toy babası “hikaye yarışmasıyla” seçilecekti. Hanlardan biri adına yarışmaya katılan bala Mehmet Âşık Şenlik’in “Lâtifşah” adlı hikayesini anlatarak yarışmayı kazandı. Toy babası seçimini kazanan Bala Mehmet’i bazı hanlar sıkıştırarak hikayenin ustasını Revan’a getirmesini istediler.

  Hanların baskısı üzerine Çıldır’a giden Mehmet ustası Şenlik'i alarak Revan'a götürdü. Oradaki âşıklar Şenlik'in atışmalarda sürekli yendiği bağladığı kişiler olup Aşık Şenlik'e kin besleyenlerdi. Revan'da yapılan atışmalarda da yenildiler. Zaten kinli olan bu aşıklar Şenlik'e bir tuzak kurarak yemeğine zehir kattılar.

  Hastalanan Aşık Şenlik trenle Arpaçay'a kadar geldi Dilaver köyünde iyice fenalaştı ve orada öldü. Cenazesini Akbaba'nın Hozu köyüne oradan da doğduğu köy olan Suhara’ya getirerek defnettiler. Daha sonraları köyün adı Aşık Şenlik köyü olarak değiştirildi.

  Âşık Şenlik Halk Şiirimizin temel taşlarından birisidir ve özellikle doğulu ozanları çok etkilemiştir. Şiirlerinde akla gelebilecek her türlü konuyu işlemiş Azeri lehçeyi ve Karapapak ağzını en etkili biçimde kullanmıştır.

  Eserlerinde Halk şiirimizin en sevilen hece ölçüsü olan 11 heceli koşma ve 8 heceli semaî kalıplarının en güzel örneklerini gördüğümüz Âşık Şenlik bir çok ozana da ustalık ederek yetiştirmiş değerli bir ozanımızdır.

  Mevla’yı seversen konak et beni
  Bu gece eğlenir yatar giderem.
  Gözden ırak olup gönülden cüdâ
  Derbeder olurum iter giderem.

  Çırağ yakıp yanımızda oturma
  Zahmet edip eve haber götürme
  Bir içim su bir lokma nan getirme
  Niyet edip oruç tutar giderem

  Mevla’yı seversen tan etme bize
  Hak kulun ayıbın vurmadı yüze
  Coşkun seller gibi akıp denize
  Bıldır yağan kardan beter giderem

  Çıldırlı Şenlik’im aşk hevesinde
  Üryan gönlüm gezer abdal postunda
  Kahve ocağında peyke üstünde
  Yorgansız döşeksiz yatar giderem

  .:: AGÂHİ


  Agâhi 1860 yılında Sivas’a bağlı Şarkışla ilçesinin Kılıççı köyünde doğdu. Asıl adı Veli şiirlerinde “Agâh” veya “Agâhi” mahlaslarını kullanmıştır. Bazı kaynaklarda doğum tarihi 1871 ölüm tarihi ise 1916 olarak verilmektedir. Babası köyde “Moroz Kâhya” lakabıyla anılan Hamza’dır. Ailesi aslen Malatya kökenli olup Arapkir ilçesinin Mestmur köyünden Şarkışla’ya göçerek Kılıççı köyünü yurt edinmişlerdir.

  Agâhi’nin çocukluğu köydeki diğer yaşıtları gibi hayvan otlatmakla çift-çubuk işlerine yardım etmekle geçti. Delikanlılık çağına gelince Hardal Köyü yakınlarındaki Kerem Ali Baba Tekkesi dervişlerinden asıl adı Mahmut olan Zileli Vacit’le tanıştı. Derviş Mahmut güzel bağlama çalan aşıklık geleneğini halk şiirini bilen tasavvuf konularında donanımlı bir zattı. Agâhi âşık geleneğini eski âşıkların deyişlerini ve bu kültürün inceliklerini Derviş Mahmut’tan öğrendi.

  Önceleri Derviş Mahmut’tan öğrendiği usta malı deyişleri söyleyerek deneyim kazandı. Belli bir olgunluğa eriştikten sonra kendine ait şiirler söyleyerek ozan kervanına katıldı. Şiirlerindeki güçlü anlatımla da ozanlar arsında kendine iyi bir yer edindi. İlk şiirlerinde Veli mahlasını kullandı. Daha sonra ölünceye dek kullandığı Agâhi mahlasını aldı. Ancak bu mahlası ne zaman ve kimden aldığına ilişkin kesin bir bilgi yoktur.

  Agâhi şiirlerinde en çok tasavvufla ilgili konuları dile getirmiş; bunun yanısıra taşlama aşk gurbet doğa ve insan sevgisiyle ilgili konuları da ustalıkla ve duru bir Anadolu Türkçe’siyle işlemiştir. Çevresindeki olaylara duyarsız kalmamış yaşadığı dönemle ilgili çok önemli bilgileri de şiir diliyle sonraki kuşaklara aktarmıştır. Bir süre aruz ölçüsüyle de şiirler yazan Agâhi daha sonra bundan vazgeçerek hece ölçüsüne yoğunlaşmıştır. Deyişlerinde Halk şiirimizin çok sevilen 11 ve 8’li hece ölçülerini kullanmıştır. Halk Edebiyatımızın önemli söz sanatlarından “cinas” a da şiirlerinde çokça yer vermiştir.

  Dönemin Beyrut Valisi aracılığıyla Sivas Valisi Reşit Akif Paşa tarafından bir dönem Şarkışla Tahsildarlığı görevine getirilen Agahi İstanbul’dan Rodos’a Adana’dan Halep’e dek birçok yeri dolaştı.

  1911 yılında Pınarbaşı tahsildarlığına geçti 1916 yılında bu görevden ayrılarak köyüne döndü. Sonraki beş yıl köyünde yaşadı. Yakalandığı kolera hastalığından kurtulamayarak 1921 yılında yaşamını yitirdi. Şarkışla’nın Garipler Mezarlığına defnedildi.

  Şiirlerinden Örnekler:

  - 1 -

  Seher vakti çaldım yarin kapısın
  Baktım yarin kapıları sürmeli
  Boş bulmadım otağının yapısın
  Çıkageldi bir gözleri sürmeli

  Açtırdım kapıyı girdim içeri
  Aklımı başımdan aldı o peri
  Dedim sende buldum halis gevheri
  Dedi yok yok bir mihenge sürmeli

  Dedim: Hiç yapı yok senin yapında
  Oynanılmaz urganınla ipinde
  Dedim: Dahi çok mu duram kapında
  Dedi: Yok yok seni burdan sürmeli

  Dedim ki: Ne kadar yüzümden bezdin
  Etim kebap ettin derimi yüzdün
  Âşık katletmeye silah mı dizdin
  Martini mavzeri bir de sürmeli

  Şu kevn-ü mekanı tuttu ışığın
  Nöbeti bekleyen alır keşiğin
  Beklemeli o sultanının eşiğin
  Günde yüz bin kere yüzler sürmeli

  Agâh dolu içti kanlı yaş ile
  Dost bulunmaz hayal ile düş İle
  Yetilmez menzile bu gidiş ile
  Hemen aşk atına binip sürmeli


  - 2 -

  Gam kasavet keder başa derildi
  Ancak bu yarayı yazan dağıdır
  Bu dert bize ta ezelden verildi
  Sinemdeki olan yürek dağıdır

  Gönül Tutulmazdı her tuzağ ile
  Ahir tutup bend ettiler bağ ile
  Dağ vurdular dağladılar dağ ile
  Dediler ki bizim yozun dağıdır

  Görmez misin şu Ferhat’ın işini
  Kerem sevda için çekti dişini
  Ben de dolanayım dağlar başını
  Desinler ki: Bu dağ Mecnun dağıdır

  Dertli Kerem ile Behlül-û Dânâ
  Onlar aşk elinden oldu divana
  Agâhi şûara olmuştur amma
  Saçma sapan söyler sözü dağıdır

  - 3 -

  Dost eline giden sail dur eğlen
  Muhabbetnamenin sırası geldi
  Mevlayı seversen hemen bir eğlen
  Şimdilik gönlüme burası geldi

  Gelmedi sevdiğim bilmem ne güne
  Tahammül kalmadı düne bugüne
  Hayal meyal yar gözlerim ögüne
  Sevdiğim kaşların karası geldi

  Nice yetimler var halli balınca
  Boynu eğri benzi sarı kalınca
  Çıkmaz bu dert benden ta ki ölünce
  Derler ki yürekte yarası kaldı

  Mektubum ol yare var böyle söyle
  Bunca hasiretlik kalır mı böyle
  Vacida eğlenme gel kerem eyle
  Vallahi (*)Veli’nin göresi geldi  (*)Agahi'den önceki mahlası.

 2. #2
  RÜTBESİZ

  Status
  Offline
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2012
  Mesajlar
  2.916
  Konular
  1298
  Ettiği Teşekkür
  166
  126 mesaja 178 teşekkür aldı
  Mentioned
  4 Post(s)
  Etiketler
  20 Konuda Etiketlendi
  Tecrübe Puanı
  71

  Ödüller Vitrini

  Cevap: Ozanlarımız ve Hayatları

  Ali İZZET ÖZKAN
  1902 yılında Şarkışla'nın Emlek Bölgesi'ne bağlı Höyük Köyünde doğdu. Babası Musa Ağa anası Kamer kadındır. Baba tarafından dedesi Aşık Palabıyık Mustafa'dır. Ana tarafından ise İğdecik'li Aşık Veli ile akrabadır.

  Ali İzzet bir yaşındayken anası Kamer öldü. Musa Ağa Hatice Adlı bir kadınla evlendi. Bu kadın Ali İzzet'e öz oğlu gibi baktı ve büyüttü. Musa Ağa'nın maddi durumu o yıllara göre iyi sayılırdı. Ali İzzet 1917 yılında kendi köylerinden Hüseyin Çavuş'un kızı Gülizar ile evlendi. 1927 yılında ise ikinci evliliğini yine köylerinden Fatma adlı kızla yaptı. Bu iki evlenmeden 10 çocuk (İlk eşinden 7 ikinci eşinden 3) 40 da torunu vardır.

  Ali İzzet'in saza ve şiire ne zaman merak sardığını kendisi de bilmiyor. Soranlara "Ben kendimi bildim bileli evimizden hiç aşık eksik olmazdı. Ben de onlardan heveslenerek saz çalmaya başladım" diyor. (Gerçekten de Höyük ve çevresi Alevi ozanların en çok yetiştiği bölgedir).

  Aşık Sabri Baba ve Aşık Ali Höyük'lüdür; Ali İzzet'e sazın nasıl tutulacağını perdelerini düzenini; şiirlerin ölçülerini uyaklarını bu iki aşık öğretti.

  İkinci evliliğinden sonra Ali İzzet babasından ayrıldı babasının verdiği bir iki tarlayı ekip biçerek yaşamını 1939 yılına kadar çifçilikle uğraştı.

  1940 yılı aşık için çok önemli bir yıl oldu. O yıl Sarıkaya'lı Aşık Hüseyin ile Ankara'ya geldi Halkevi'nde konserler verdi Halk Partisi'nin ileri gelenleriyle tanıştı. O dönemin en önemli yayınlarından olan "Ülkü" dergisinde şiirleri yayımlanmaya başladı. Daha sonra Köy Enstitülerinde Aşık Veysel'le birlikte gezici saz öğretmenliği yapmaya başladı. 1944-45 yılında Hamidiye Köy Enstitüsü�nde ayda 400 lira maaşla çalıştı.

  Uzun yıllar yurdun çeşitli yerlerinde gezip dolaştı konserler verdi.

  Ali İzzet üretken bir ozandı. Yüzlerce (beşyüzden fazla) şiir yazdı ve bu şiirlerini çıkardığı kitaplarda topladı. Birçok türküsü çeşitli sanatçılar tarafından Radyo Tv. ve plaklarda okundu. "Şu Sazıma Bir Düzen Ver" "Mühür Gözlüm Seni Elden" "Kader Torbasına Elim Uzattım" ve "Yürü Bire Çiçek Dağı" vb. türküleri Halk Müziğimize repertuarımıza kazandıran Ali İzzet 1981 yılında Hak'ka yürüdü.

  Mezarı doğduğu köy olan Hüyük'tedir. Mezarını sağken kendisi yaptırmıştır.

  ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER:

  - 1 -

  MÜHÜR GÖZLÜM

  Mühür gözlüm seni elden
  Sakınırım kıskanırım.
  Uçan kuştan esen yelden
  Sakınırım kıskanırım.

  Kavumundan akrabandan
  Kardeşinden öz babandan
  Seni doğuran anandan
  Sakınırım kıskanırım.

  Beşikte yatan kuzundan
  Hem oğlundan hem kızından
  Ben seni senin gözünden
  Sakınırım kıskanırım.

  Havadaki turnalardan
  Su içtiğin kurnalardan
  Geyindiğin sırmalardan
  Sakınırım kıskanırım.

  Al'İzzeti ancalardan
  Elindeki goncalardan
  Yerdeki karıncalardan
  Sakınırım kıskanırım.

  - 2 -

  AŞKIN POLİSLERİ

  Aşkın polisleri tuttu yakamı
  Ne alır canımı ne de el çeker.
  O zalim yar benden kesti selamı
  Ne bir mektup yazar ne de tel çeker.

  Girdi dil şehrine sevda taburu
  Can yurduna hücum etti her biri
  Kader denizinde umut vapuru
  Ne batar kurtulur ne de yol çeker.

  Feleğinen geçinmiyor İzzet'i
  Çirkin huyları var kötü âdeti
  Şu bendeki derdi ahı feryadı
  Ne dağ taş götürür ne de kul çeker.

  - 3 -

  ALIŞTIM

  Sazım bana yoldaş oldu geziyor
  Şu hasta gönlüme derman yazıyor.
  Şad olduğum zaman yaram azıyor
  Mihnet bana ben mihnete alıştım.

  Cefa bize düğün bayram dem gelir
  Ya gülsem oynasam keder gam gelir
  Derdim artar günden güne zam gelir
  Dertler bana ben dertlere alıştım.

  Ceza hapishane bize yayladır
  Aşıklara zindan cennet-âlâdır
  Güzellerin aşkı başa beladır
  Hoyrat bana ben hoyrata alıştım.

  Kazaya belâya dayanır mertler
  Sabredenler buldu türlü nimetler
  Çileler azaplar acılar dertler
  Demişler ki Al'izzet'e alıştım.

 3. #3
  RÜTBESİZ

  Status
  Offline
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2012
  Mesajlar
  2.916
  Konular
  1298
  Ettiği Teşekkür
  166
  126 mesaja 178 teşekkür aldı
  Mentioned
  4 Post(s)
  Etiketler
  20 Konuda Etiketlendi
  Tecrübe Puanı
  71

  Ödüller Vitrini

  Cevap: Ozanlarımız ve Hayatları

  Ali İZZET ÖZKAN
  1902 yılında Şarkışla'nın Emlek Bölgesi'ne bağlı Höyük Köyünde doğdu. Babası Musa Ağa anası Kamer kadındır. Baba tarafından dedesi Aşık Palabıyık Mustafa'dır. Ana tarafından ise İğdecik'li Aşık Veli ile akrabadır.

  Ali İzzet bir yaşındayken anası Kamer öldü. Musa Ağa Hatice Adlı bir kadınla evlendi. Bu kadın Ali İzzet'e öz oğlu gibi baktı ve büyüttü. Musa Ağa'nın maddi durumu o yıllara göre iyi sayılırdı. Ali İzzet 1917 yılında kendi köylerinden Hüseyin Çavuş'un kızı Gülizar ile evlendi. 1927 yılında ise ikinci evliliğini yine köylerinden Fatma adlı kızla yaptı. Bu iki evlenmeden 10 çocuk (İlk eşinden 7 ikinci eşinden 3) 40 da torunu vardır.

  Ali İzzet'in saza ve şiire ne zaman merak sardığını kendisi de bilmiyor. Soranlara "Ben kendimi bildim bileli evimizden hiç aşık eksik olmazdı. Ben de onlardan heveslenerek saz çalmaya başladım" diyor. (Gerçekten de Höyük ve çevresi Alevi ozanların en çok yetiştiği bölgedir).

  Aşık Sabri Baba ve Aşık Ali Höyük'lüdür; Ali İzzet'e sazın nasıl tutulacağını perdelerini düzenini; şiirlerin ölçülerini uyaklarını bu iki aşık öğretti.

  İkinci evliliğinden sonra Ali İzzet babasından ayrıldı babasının verdiği bir iki tarlayı ekip biçerek yaşamını 1939 yılına kadar çifçilikle uğraştı.

  1940 yılı aşık için çok önemli bir yıl oldu. O yıl Sarıkaya'lı Aşık Hüseyin ile Ankara'ya geldi Halkevi'nde konserler verdi Halk Partisi'nin ileri gelenleriyle tanıştı. O dönemin en önemli yayınlarından olan "Ülkü" dergisinde şiirleri yayımlanmaya başladı. Daha sonra Köy Enstitülerinde Aşık Veysel'le birlikte gezici saz öğretmenliği yapmaya başladı. 1944-45 yılında Hamidiye Köy Enstitüsü�nde ayda 400 lira maaşla çalıştı.

  Uzun yıllar yurdun çeşitli yerlerinde gezip dolaştı konserler verdi.

  Ali İzzet üretken bir ozandı. Yüzlerce (beşyüzden fazla) şiir yazdı ve bu şiirlerini çıkardığı kitaplarda topladı. Birçok türküsü çeşitli sanatçılar tarafından Radyo Tv. ve plaklarda okundu. "Şu Sazıma Bir Düzen Ver" "Mühür Gözlüm Seni Elden" "Kader Torbasına Elim Uzattım" ve "Yürü Bire Çiçek Dağı" vb. türküleri Halk Müziğimize repertuarımıza kazandıran Ali İzzet 1981 yılında Hak'ka yürüdü.

  Mezarı doğduğu köy olan Hüyük'tedir. Mezarını sağken kendisi yaptırmıştır.

  ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER:

  - 1 -

  MÜHÜR GÖZLÜM

  Mühür gözlüm seni elden
  Sakınırım kıskanırım.
  Uçan kuştan esen yelden
  Sakınırım kıskanırım.

  Kavumundan akrabandan
  Kardeşinden öz babandan
  Seni doğuran anandan
  Sakınırım kıskanırım.

  Beşikte yatan kuzundan
  Hem oğlundan hem kızından
  Ben seni senin gözünden
  Sakınırım kıskanırım.

  Havadaki turnalardan
  Su içtiğin kurnalardan
  Geyindiğin sırmalardan
  Sakınırım kıskanırım.

  Al'İzzeti ancalardan
  Elindeki goncalardan
  Yerdeki karıncalardan
  Sakınırım kıskanırım.

  - 2 -

  AŞKIN POLİSLERİ

  Aşkın polisleri tuttu yakamı
  Ne alır canımı ne de el çeker.
  O zalim yar benden kesti selamı
  Ne bir mektup yazar ne de tel çeker.

  Girdi dil şehrine sevda taburu
  Can yurduna hücum etti her biri
  Kader denizinde umut vapuru
  Ne batar kurtulur ne de yol çeker.

  Feleğinen geçinmiyor İzzet'i
  Çirkin huyları var kötü âdeti
  Şu bendeki derdi ahı feryadı
  Ne dağ taş götürür ne de kul çeker.

  - 3 -

  ALIŞTIM

  Sazım bana yoldaş oldu geziyor
  Şu hasta gönlüme derman yazıyor.
  Şad olduğum zaman yaram azıyor
  Mihnet bana ben mihnete alıştım.

  Cefa bize düğün bayram dem gelir
  Ya gülsem oynasam keder gam gelir
  Derdim artar günden güne zam gelir
  Dertler bana ben dertlere alıştım.

  Ceza hapishane bize yayladır
  Aşıklara zindan cennet-âlâdır
  Güzellerin aşkı başa beladır
  Hoyrat bana ben hoyrata alıştım.

  Kazaya belâya dayanır mertler
  Sabredenler buldu türlü nimetler
  Çileler azaplar acılar dertler
  Demişler ki Al'izzet'e alıştım.

 4. #4
  RÜTBESİZ

  Status
  Offline
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2012
  Mesajlar
  2.916
  Konular
  1298
  Ettiği Teşekkür
  166
  126 mesaja 178 teşekkür aldı
  Mentioned
  4 Post(s)
  Etiketler
  20 Konuda Etiketlendi
  Tecrübe Puanı
  71

  Ödüller Vitrini

  Cevap: Ozanlarımız ve Hayatları

  Ali KIZILTUĞ


  Ali KIZILTUĞ

  1944 Yılında Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Mursal köyünde dünyaya geldi. 1958 yılında bağlama çalmaya başladı. Bağlamaya ilişkin temel bilgileri köyünde bulunan Abbas Usta'dan aldı. İlk yıllarda başka usta malı deyişleri ve yöresel türküleri söyleyen Kızıltuğ 1969' dan sonra yalnız kendi eserlerini seslendirdi.

  1969 yılında doldurduğu ilk plak olan "Asri Gurbet Harap Etmiş Köyümü" o yılın en çok satılan 45' lik plaklarından biri oldu. Ali Kızıltuğ'un tüm yurtta tanınmasını ve sevilmesini sağladı. O yıldan bugüne kadar 103 (45'lik) plak ve 87 kaset çıkardı. Halk müziğimize yüzlerce eser kazandıran Kızıltuğ'un 550 türküsü (deyişi) de başka sanatçılar tarafından seslendirildi.

  Ali Kızıltuğ Eserlerini hazırlarken genellikle önce şiir olarak yazıp sonra onları bestelemektedir. Ancak doğaçlama da söyleme yeteneği vardır örneğin 1971 yılında İstanbul Tepebaşı Gazinosu'nda yapılan ve çok önemli ozanların katıldığı bir yarışmanın atışma dalında birinci seçilmistir.

  Şiirlerini çok yalın anlaşılır ve temiz bir Anadolu Türkçe'siyle yazan Ali Kızıltuğ'un "Baykuşlara Kalan Köy" ve "Sorma Efendim" adında iki kitabı yayımlanmıştır. Diğer eserlerini de kitap halinde yayınlamayı düşünen Kızıltuğ uzun kol (sap) bağlama çalmakta ve bağlamasını Sivas'ın geleneksel aşık düzeni olan hüseyni (bağlama) düzenine akort etmektedir.

  Dört çocuk babası olan Ali Kızıltuğ memuriyetten emeklidir ve halen Ankara'da oturmaktadır.


  GELELE

  Asri gurbet harap etmiş köyümü
  Bülbül gitmiş baykuş konmuş gelele
  Ben ağayım ben paşayım diyenler
  Kapıları kitlemişler gelele

  Bir ev burda bir ev karşıda kalmış
  Hele sorun bizim komşular n�olmuş
  Kırk senelik ağaç kurumuş kalmış
  Bizim ele benzemiy gız gelele

  Saz elimde şu elleri gezerdim
  Dertli idim bazı destan yazardım
  Sen Ali'ysen niye saçın ağarttın
  Kızıltuğ'a benzemiyor gelele

 5. #5
  RÜTBESİZ

  Status
  Offline
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2012
  Mesajlar
  2.916
  Konular
  1298
  Ettiği Teşekkür
  166
  126 mesaja 178 teşekkür aldı
  Mentioned
  4 Post(s)
  Etiketler
  20 Konuda Etiketlendi
  Tecrübe Puanı
  71

  Ödüller Vitrini

  Cevap: Ozanlarımız ve Hayatları

  Ali KIZILTUĞ


  Ali KIZILTUĞ

  1944 Yılında Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Mursal köyünde dünyaya geldi. 1958 yılında bağlama çalmaya başladı. Bağlamaya ilişkin temel bilgileri köyünde bulunan Abbas Usta'dan aldı. İlk yıllarda başka usta malı deyişleri ve yöresel türküleri söyleyen Kızıltuğ 1969' dan sonra yalnız kendi eserlerini seslendirdi.

  1969 yılında doldurduğu ilk plak olan "Asri Gurbet Harap Etmiş Köyümü" o yılın en çok satılan 45' lik plaklarından biri oldu. Ali Kızıltuğ'un tüm yurtta tanınmasını ve sevilmesini sağladı. O yıldan bugüne kadar 103 (45'lik) plak ve 87 kaset çıkardı. Halk müziğimize yüzlerce eser kazandıran Kızıltuğ'un 550 türküsü (deyişi) de başka sanatçılar tarafından seslendirildi.

  Ali Kızıltuğ Eserlerini hazırlarken genellikle önce şiir olarak yazıp sonra onları bestelemektedir. Ancak doğaçlama da söyleme yeteneği vardır örneğin 1971 yılında İstanbul Tepebaşı Gazinosu'nda yapılan ve çok önemli ozanların katıldığı bir yarışmanın atışma dalında birinci seçilmistir.

  Şiirlerini çok yalın anlaşılır ve temiz bir Anadolu Türkçe'siyle yazan Ali Kızıltuğ'un "Baykuşlara Kalan Köy" ve "Sorma Efendim" adında iki kitabı yayımlanmıştır. Diğer eserlerini de kitap halinde yayınlamayı düşünen Kızıltuğ uzun kol (sap) bağlama çalmakta ve bağlamasını Sivas'ın geleneksel aşık düzeni olan hüseyni (bağlama) düzenine akort etmektedir.

  Dört çocuk babası olan Ali Kızıltuğ memuriyetten emeklidir ve halen Ankara'da oturmaktadır.


  GELELE

  Asri gurbet harap etmiş köyümü
  Bülbül gitmiş baykuş konmuş gelele
  Ben ağayım ben paşayım diyenler
  Kapıları kitlemişler gelele

  Bir ev burda bir ev karşıda kalmış
  Hele sorun bizim komşular n�olmuş
  Kırk senelik ağaç kurumuş kalmış
  Bizim ele benzemiy gız gelele

  Saz elimde şu elleri gezerdim
  Dertli idim bazı destan yazardım
  Sen Ali'ysen niye saçın ağarttın
  Kızıltuğ'a benzemiyor gelele

 6. #6
  RÜTBESİZ

  Status
  Offline
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2012
  Mesajlar
  2.916
  Konular
  1298
  Ettiği Teşekkür
  166
  126 mesaja 178 teşekkür aldı
  Mentioned
  4 Post(s)
  Etiketler
  20 Konuda Etiketlendi
  Tecrübe Puanı
  71

  Ödüller Vitrini

  Cevap: Ozanlarımız ve Hayatları

  Amasyalı Fedai BABA

  FEDAİ BABA

  1855 Yılında Amasya'nın merkeze bağlı Yassıçal köyünde doğdu. Asıl adı Hüseyin'dir. Babası Konaş oğlu İsmail anası Zehra Bacı'dır. Ailenin tek oğludur. Bu yüzden babası İsmail efendi onun okumasını ve medrese hocası olmasını istiyordu. Küçük Hüseyin'i zorda olsa babası medreseye göndermeye ikna etti ve Amasya'da Kunç Köprü başındaki Kapıağa medresesine devam etmeye başladı.

  Öğreniminin ikinci yılında bir gün hoca ders sırasında "Hazreti Muaviye Hazreti Peygamberin sır kâtibi idi ona çok itimat ederdi" deyince Hüseyin çok kızdı "Senin Muaviye'ne de sana da lanet olsun" diyerek medreseyi terk etti.

  Bu olaydan sonra kendini tümüyle tasavvuf ilmine vakıf hocalara teslim ederek bu yolda yetişmek için çaba harcadı. Bütün ömrü okumak yazmak ve seyahatle geçti. Babasının ölümünden sonra yazın çiftçilikle uğraşıp kış aylarında yine köy-kasaba dolaştı.

  1940 Yılında 85 yaşındayken vefat etti.

  Deyişlerini coşkulu akıcı bir dille söylemiş tarikatın tüm özelliklerini insan boyutları içinde sergilemiştir.

  Şiirleri Abdullah Çelebi tarafından "Amasya'lı Fedai Baba Divanı" adlı kitapta toplanmıştır (1991).

  ÖZÜMDE BULDUM

  Yeri göğü her eşyayı aradım
  Tamamı noksanı özümde buldum
  Her madeni miheng ile sınadım
  Dür ile mercanı özümde buldum

  Yedi iklim çar köşeyi hep gezdim
  Ak'ından okudum Kara'sın yazdım
  Allemel Esma'nın manasın süzdüm
  Tefsiri Kur'an-ı özümde buldum

  Bu haktan husule gelen nebatat
  Fa'il Mef'ul eş-car her ne var icat
  Kul bende-i azad cümle mahlükat
  Hükmeden sultanı özümde buldum

  Ey Fedayi can gıdası Zikrullah
  İrşad için inzal oldu Yed'ullah
  Tahkik bildim mü'min kalbi beytullah
  Halk eden rahmanı özümde buldum

  Mef'ul: Eylemler. Allemel-Esma: Allah'ın isimleri sıfatları.  OLMAZ

  Baş koyup gözün aç gel ey didare
  Bu didarda kavga olmaz kal olmaz
  Uydur işleğini Hakk'a hoş ola
  Bala bal değmekle ağız bal olmaz

  Sarraf isen güheri bul lali bul
  Dertlilere derman veren şahı bul
  Evvel kul ol sonra sultanlığı bul
  Kul sultandan doğar sultan kul olmaz

  Bektaşi Veli'ye kılarsan niyaz
  Hatır yap görüle eyle gör rağbet
  Fedayi alemde "el" çok be gayet
  Her "el" amma nasib veren "el" olmaz

  Didar: Yüz. Güher: Kıymetli maden. Lal: Kıymetli bir taş.

 7. #7
  RÜTBESİZ

  Status
  Offline
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2012
  Mesajlar
  2.916
  Konular
  1298
  Ettiği Teşekkür
  166
  126 mesaja 178 teşekkür aldı
  Mentioned
  4 Post(s)
  Etiketler
  20 Konuda Etiketlendi
  Tecrübe Puanı
  71

  Ödüller Vitrini

  Cevap: Ozanlarımız ve Hayatları

  Amasyalı Fedai BABA

  FEDAİ BABA

  1855 Yılında Amasya'nın merkeze bağlı Yassıçal köyünde doğdu. Asıl adı Hüseyin'dir. Babası Konaş oğlu İsmail anası Zehra Bacı'dır. Ailenin tek oğludur. Bu yüzden babası İsmail efendi onun okumasını ve medrese hocası olmasını istiyordu. Küçük Hüseyin'i zorda olsa babası medreseye göndermeye ikna etti ve Amasya'da Kunç Köprü başındaki Kapıağa medresesine devam etmeye başladı.

  Öğreniminin ikinci yılında bir gün hoca ders sırasında "Hazreti Muaviye Hazreti Peygamberin sır kâtibi idi ona çok itimat ederdi" deyince Hüseyin çok kızdı "Senin Muaviye'ne de sana da lanet olsun" diyerek medreseyi terk etti.

  Bu olaydan sonra kendini tümüyle tasavvuf ilmine vakıf hocalara teslim ederek bu yolda yetişmek için çaba harcadı. Bütün ömrü okumak yazmak ve seyahatle geçti. Babasının ölümünden sonra yazın çiftçilikle uğraşıp kış aylarında yine köy-kasaba dolaştı.

  1940 Yılında 85 yaşındayken vefat etti.

  Deyişlerini coşkulu akıcı bir dille söylemiş tarikatın tüm özelliklerini insan boyutları içinde sergilemiştir.

  Şiirleri Abdullah Çelebi tarafından "Amasya'lı Fedai Baba Divanı" adlı kitapta toplanmıştır (1991).

  ÖZÜMDE BULDUM

  Yeri göğü her eşyayı aradım
  Tamamı noksanı özümde buldum
  Her madeni miheng ile sınadım
  Dür ile mercanı özümde buldum

  Yedi iklim çar köşeyi hep gezdim
  Ak'ından okudum Kara'sın yazdım
  Allemel Esma'nın manasın süzdüm
  Tefsiri Kur'an-ı özümde buldum

  Bu haktan husule gelen nebatat
  Fa'il Mef'ul eş-car her ne var icat
  Kul bende-i azad cümle mahlükat
  Hükmeden sultanı özümde buldum

  Ey Fedayi can gıdası Zikrullah
  İrşad için inzal oldu Yed'ullah
  Tahkik bildim mü'min kalbi beytullah
  Halk eden rahmanı özümde buldum

  Mef'ul: Eylemler. Allemel-Esma: Allah'ın isimleri sıfatları.  OLMAZ

  Baş koyup gözün aç gel ey didare
  Bu didarda kavga olmaz kal olmaz
  Uydur işleğini Hakk'a hoş ola
  Bala bal değmekle ağız bal olmaz

  Sarraf isen güheri bul lali bul
  Dertlilere derman veren şahı bul
  Evvel kul ol sonra sultanlığı bul
  Kul sultandan doğar sultan kul olmaz

  Bektaşi Veli'ye kılarsan niyaz
  Hatır yap görüle eyle gör rağbet
  Fedayi alemde "el" çok be gayet
  Her "el" amma nasib veren "el" olmaz

  Didar: Yüz. Güher: Kıymetli maden. Lal: Kıymetli bir taş.

 8. #8
  RÜTBESİZ

  Status
  Offline
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2012
  Mesajlar
  2.916
  Konular
  1298
  Ettiği Teşekkür
  166
  126 mesaja 178 teşekkür aldı
  Mentioned
  4 Post(s)
  Etiketler
  20 Konuda Etiketlendi
  Tecrübe Puanı
  71

  Ödüller Vitrini

  Cevap: Ozanlarımız ve Hayatları

  Âşık AHMET ( YESARİ )


  Şarkışla'nın Hacı Himmetli Mahallesinde (şimdiki Gültekin Mah.) 1867 yılında doğmuş yine Şarkışla'da 1934-1935 yılında vefat etmiştir. Yaşamını babası Mehmet'den miras kalan fazla verimli olmayan topraklarda çift çubuğuyla rençberlik yaparak evinin yanındaki bostanında havuç yerelması vs. yetiştirip satarak o dönemde Şarkışla'nın çoğunluğu gibi yoksulluk içinde geçirmiştir. 1887 yılında Askere gitmiş dönüşte Ümüs (Ümmügülsüm) adlı bir kızla evlenmiştir. Bu evlilikten üçü kız ikisi erkek olmak üzere beş çocuğu olmuştur.

  Aşık Ahmet'in sesi de çok güzeldir o yüzden müzikli sohbetlerin vazgeçilmez konuğudur. Kendisinden önceki ozanların ve yörenin türkülerini çok güzel icra etmektedir. Kendi sözleriyle söylediği türküleri de vardır ne yazık ki o dönemde yörede fazla okur-yazar insan olmadığı için deyişleri yazılı olarak günümüze ulaşamamıştır. Bu güne kadar Aşık Ahmet'le ilgili tek araştırmayı Öğretmen Fazıl Oyat yapmıştır. O araştırma da ancak Aşığın ölümünden sonra Aşığı tanıyanlardan edinilen bilgilerden oluşmuştur ve çok kapsamlı değildir.. 1887 de İstanbul'a Bolu üzerinden yaya olarak askere giderken şu demeyi söylemiştir :

  Çıktık Bolu'nun dağına
  Baktım soluma sağıma
  Bizi çektiler dağına
  Ne hoş dağlardır bu dağlar

  Bolu Dağı sıklık orman
  Eşkiya yatağı harman
  Bu Hünkârdan bize ferman
  Ne hoş dağlardır bu dağlar

  İnil inil sular akar
  Türlü ireyhalar kokar
  Kölgeden aslanlar çıkar
  Ne hoş dağlardır bu dağlar

  Top top meşeleri bitmiş
  Dibini gölgesi tutmuş
  Yine yaz bahara yetmiş
  Ne hoş dağlardır bu dağlar  Şarkışla'ya bağlı Döllük Köyü'nde bir düğün oluyormuş. Yanık ve şen sesiyle meclisleri donatan Aşık Ahmet'i de çağırmışlar. Orada eğlenirken Hanifi adlı birisi aşığın çarığını alıp saklamış. Aşık; çarığını Hanifi'nin aldığını anlamış ve 'çarığımı getirsin' diye haber göndermiş. Hanifi çarığı kendisinin almadığını söylemiş. Aşıkla biraz sonra karşılaşmışlar aşık 'Hanifi benim çarıkları sen aldın ver yoksa seni boyarım' demiş. Ama Hanifi ısrarla çarığı kendisinin almadığını yinelemiş. Bunun üzerine Aşık Ahmet şu demeyi (şiir) söylemiş:

  Minnetçiler gönderdik
  Holdur'un Yörüğüne
  Döllük'te mi göz diktin
  Aşığın çarığına

  Hey utanmaz kerahat
  Gel bu işten ferahat
  Sırım yemediğin gün
  Olaman mı irahat

  Pinliklerde ferikçi
  Kalelerde arıkçı
  Şu Holdur'un yörüğü
  Hanifi'dir çarıkçı.

  Hey utanmaz kerahat
  Gel bu işten ferahat
  Sırım yemediğin gün
  Edemen mi irahat.
  Boyarım: Rezil ederim (mecazi).
  Pinlik: Kümes.
  Arıkçı: Araklayıcı.

 9. #9
  RÜTBESİZ

  Status
  Offline
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2012
  Mesajlar
  2.916
  Konular
  1298
  Ettiği Teşekkür
  166
  126 mesaja 178 teşekkür aldı
  Mentioned
  4 Post(s)
  Etiketler
  20 Konuda Etiketlendi
  Tecrübe Puanı
  71

  Ödüller Vitrini

  Cevap: Ozanlarımız ve Hayatları

  Âşık AHMET ( YESARİ )


  Şarkışla'nın Hacı Himmetli Mahallesinde (şimdiki Gültekin Mah.) 1867 yılında doğmuş yine Şarkışla'da 1934-1935 yılında vefat etmiştir. Yaşamını babası Mehmet'den miras kalan fazla verimli olmayan topraklarda çift çubuğuyla rençberlik yaparak evinin yanındaki bostanında havuç yerelması vs. yetiştirip satarak o dönemde Şarkışla'nın çoğunluğu gibi yoksulluk içinde geçirmiştir. 1887 yılında Askere gitmiş dönüşte Ümüs (Ümmügülsüm) adlı bir kızla evlenmiştir. Bu evlilikten üçü kız ikisi erkek olmak üzere beş çocuğu olmuştur.

  Aşık Ahmet'in sesi de çok güzeldir o yüzden müzikli sohbetlerin vazgeçilmez konuğudur. Kendisinden önceki ozanların ve yörenin türkülerini çok güzel icra etmektedir. Kendi sözleriyle söylediği türküleri de vardır ne yazık ki o dönemde yörede fazla okur-yazar insan olmadığı için deyişleri yazılı olarak günümüze ulaşamamıştır. Bu güne kadar Aşık Ahmet'le ilgili tek araştırmayı Öğretmen Fazıl Oyat yapmıştır. O araştırma da ancak Aşığın ölümünden sonra Aşığı tanıyanlardan edinilen bilgilerden oluşmuştur ve çok kapsamlı değildir.. 1887 de İstanbul'a Bolu üzerinden yaya olarak askere giderken şu demeyi söylemiştir :

  Çıktık Bolu'nun dağına
  Baktım soluma sağıma
  Bizi çektiler dağına
  Ne hoş dağlardır bu dağlar

  Bolu Dağı sıklık orman
  Eşkiya yatağı harman
  Bu Hünkârdan bize ferman
  Ne hoş dağlardır bu dağlar

  İnil inil sular akar
  Türlü ireyhalar kokar
  Kölgeden aslanlar çıkar
  Ne hoş dağlardır bu dağlar

  Top top meşeleri bitmiş
  Dibini gölgesi tutmuş
  Yine yaz bahara yetmiş
  Ne hoş dağlardır bu dağlar  Şarkışla'ya bağlı Döllük Köyü'nde bir düğün oluyormuş. Yanık ve şen sesiyle meclisleri donatan Aşık Ahmet'i de çağırmışlar. Orada eğlenirken Hanifi adlı birisi aşığın çarığını alıp saklamış. Aşık; çarığını Hanifi'nin aldığını anlamış ve 'çarığımı getirsin' diye haber göndermiş. Hanifi çarığı kendisinin almadığını söylemiş. Aşıkla biraz sonra karşılaşmışlar aşık 'Hanifi benim çarıkları sen aldın ver yoksa seni boyarım' demiş. Ama Hanifi ısrarla çarığı kendisinin almadığını yinelemiş. Bunun üzerine Aşık Ahmet şu demeyi (şiir) söylemiş:

  Minnetçiler gönderdik
  Holdur'un Yörüğüne
  Döllük'te mi göz diktin
  Aşığın çarığına

  Hey utanmaz kerahat
  Gel bu işten ferahat
  Sırım yemediğin gün
  Olaman mı irahat

  Pinliklerde ferikçi
  Kalelerde arıkçı
  Şu Holdur'un yörüğü
  Hanifi'dir çarıkçı.

  Hey utanmaz kerahat
  Gel bu işten ferahat
  Sırım yemediğin gün
  Edemen mi irahat.
  Boyarım: Rezil ederim (mecazi).
  Pinlik: Kümes.
  Arıkçı: Araklayıcı.

 10. #10
  RÜTBESİZ

  Status
  Offline
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2012
  Mesajlar
  2.916
  Konular
  1298
  Ettiği Teşekkür
  166
  126 mesaja 178 teşekkür aldı
  Mentioned
  4 Post(s)
  Etiketler
  20 Konuda Etiketlendi
  Tecrübe Puanı
  71

  Ödüller Vitrini

  Cevap: Ozanlarımız ve Hayatları

  Âşık BEYHANİ (İbrahim ENGİN)

  Ailesi Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Eski Esperek (Verimli) köyündendir. Beyhani 1933 yılında bu köye çok yakın Gamga köyünde doğdu. Babası Hüseyin anası Gülizar'dır. Beyhani'nin asıl adı İbrahim'dir ve ailenin ilk çocuğudur. Ziynet Hüseyin Ahmet ve (ana ayrı) Ali Hıdır adlı dört kardeşi vardır. Anası Gülizar kendi deyişleri olan sesi güzel bir anadır. Denebilir ki Beyhani özelliğini anasından almıştır. Beyhani okumayı köylerindeki alimlerden İsmail Efendi ve Cafer Ağa'dan öğrenmiştir.

  Beyhani'nin köyüne o dönemlerde sık sık gezici ozanlar gelmektedir. Bu ozanlardan en çok Davut Sulari'ye ısınmıştır. Bir de aynı köyden olan Nişani adlı ozana yakınlaşmıştır. Beyhani'nin ilk saz ustası çok güzel kabak kemençe ve bağlama çalan amcası Rıza Efendi'dir. Sazda ustalaşmasında ise Davut Sulari'nin çok payı vardır.

  Beyhani 14 yaşında iken babası yanına iki ozan katar birlikte Suriye İran ve Irak'ı dolaşırlar. Aç susuz kalarak 9 gün yalnız hurma ile geçinirler. 2 yıl sonra döndüklerinde Beyhani gelişmiş ağırlaşmış ve iyice ustalaşmıştır. Kendisine "nedir bu durum?'' denildiğinde ise şu cevabı vermektedir: ''Aşıklık bir dad-ı haktır bakmayın gerisine''.

  1954 yılında halasının kızı Aslı ile evlendi. Bu evlilikten Kenan Selvi Nazlı ve Nazan adlı 4 çocuk sahibi oldu. 1956 yılında askere gitti. Askerlikten sonra da 1960 yılında İstanbul'a yerleşti. Beyhani bir çok kültürel etkinliğe katıldı. Sazıyla türküleriyle Hacı Bektaş Pir Sultan Abdal vb. gecelerinin aranan ozanı oldu.

  1971 yılında mafsal romatizması teşhisi ile Şişli Etfal Hastahanesine yatırıldı. Ağrılarının dinmemesi üzerine kaplıcalara gitti fakat ağrıları bir türlü dinmedi. Bu kez Amerikan Hastahanesine yatırıldı ancak kurtarılamadı. 17 Ağustos 1971' de 38 yaşında iken aramızdan ayrıldı. Mezarı Kağıthane'dedir.

  AĞLAR GÖNÜL

  Yolumuz gurbete düştü
  Hazin hazin ağlar gönül
  Araya hasretlik düştü
  Hazin hazin ağlar gönül

  Bu mudur senin eserin
  Sinemi yaktı kederin
  Ölsem de olmaz haberin
  Hazin hazin ağlar gönül

  Beyhani'yem budur halım
  Yardan ayrı düştü yolum
  Bu ayrılık bana ölüm
  Hazin hazin ağlar gönül


  ÖLDÜR BENİ

  Kirpiklerini ok eyle
  Vur sineme öldür beni
  Bıktım dünyanın kahrından
  Vur sineme öldür beni

  Yoktur dünyaya minnetim
  İndinde varsa kıymetim
  Eğer satmaksa niyetin
  Vur sineme öldür beni

  Bülbülden öğrenmiş gülü
  Garibim beklerim yolu
  İncitme Beyhani kulu
  Vur sineme öldür beni


  DOLAŞ DELİ GÖNÜL

  Beyhude süs verme kendi kendine
  Dolaş deli gönül sana da kalmaz
  Bir gün düşeceksin felek bendine
  Dolaş deli gönül sana da kalmaz


  Beyhani'yem bu dert bana firkattir
  Dünyanın dertleri benden ıraktır
  Toprak hepimize son bir duraktır
  Dolaş deli gönül sana da kalmaz


 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Ozanlarımız ve Hayatları


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

   

Benzer Konular

 1. O ilana başvurdular hayatları karardı
  Konu Sahibi PearLy` Forum Yaşam Haberleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 27.Şubat.2013, 08:20
 2. Yıldızların Hayatları..
  Konu Sahibi PaPaTyA Forum Dini Hikayeler الرحيم
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 22.Şubat.2013, 16:34
 3. Burçların 2013'de Aşk Hayatları
  Konu Sahibi Ah`MineL`Aşk` Forum Astroloji ve Fal Dünyası
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 07.Ocak.2013, 23:46

Bu Konuyu Okuyan Üyeler 23.Haziran.2016, 15:00 : 0

Eylemler :  (Tarihe Bak)  (Tarihi Kapat)

Bu isimlerin listesini görüntülemek için izniniz yok.

Bu Konu için Etiketler