•Bu bitkiler damarlılara oranla daha basit ve iletim demeti taşımayan bitkilerdir.
Gerçek kök gövde ve yaprakları yoktur.
Büyük bir kısmı sularda yaşar. Bu sayede su içindeki çözünmüş maddeler direkt bütün hücrelerle temas halinde olduğu için madde alış verişi kolaylaşmış olur.
⇒Bu bitki grubunda ciğer otları boynuzlu ciğer otları ve kara yosunları yer alır.
Ciğer otları çoğunlukla nemli topraklarda kayalarda ve ağaç kütükleri üzerinde yaşar. Ciğer otları ince ve yapraksı yapılardan oluşur. Bu yapılar toprak yüzeyinden suyun alınmasını sağlar. Bunların üzerinde sperm ve yumurtanın üretildiği şemsiye benzeri yapılar gelişmiştir.
Boynuzlu ciğer otları görünüş olarak ciğer otlarına çok benzer. Bu bitkilerde nemin yüksek olduğu bölgelerde yaşar. Spor oluşturan yapıları boynuza benzetildiğinden boynuzlu ciğer otları diye bilinir.
Karayosunları bunların arasında en çok bildiğimizdir. Karayosunları topraktaki su ve minerali rizoit denilen ipliksi yapılarıyla alır. Eşeyli ve eşeysiz üremelerin birbirini takip etmesi ile ürer(Metagenez). Başlangıçta yeşil olan kara yosunları sporlarının olgunlaşmasıyla kahverengi olur. Kara yosunları ılıman ve tropik ormanlarda farklı türler bakımından yaygın olduğu için çeşitli hayvanlar için habitat oluşturur. Bazı kara yosunları ise çölde yaşamaya uyum sağlamıştır.

Su Yosunu


Kara Yosunu


Ciğer Otları