11.Sınıf İnkılap Tarihi Ölçme Değerlendirme Cevapları sayfa 108-109 11.Sınıf İnkılap Tarihi Ölçme Değerlendirme Cevapları syf. 108-109

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

BOŞLUKLAR
1.Milli kimlik
2.Lozan Barış Antlaşması
3.13 Ekim 1923 29 Ekim 1923
4.3 Mart 1924
5.17 Şubat 1926

Doğru-Yanlış
1.D
2.Y
3.Y
4.D
5.D

Eşleştirmeler
1. h
2. m
3. ı
4. f
5. g
6. c
7. d
8. L
9. c
10. b
11. e
12. a
13. j

Şıklı sorular
1.A